استخدام Unity Developer

شرح موقعیت شغلی

- دارای حداقل یک نرم افزار منتشر شده
- تسلط کامل به Android SDK
- تسلط کامل با محیط و ابزارهای یونیتی
- تسلط به زبان برنامه‌نویسی #C
- تسلط کامل با سیسیتم animator در یونیتی
- تسلط بر سیستم assetBoundle

فرم استخدام Unity Developer

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لطفا کد زیر را با دقت وارد نمایید
ورودی نامعتبر است

فرم تماس با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top