کارگاه عملی محتوای دیجیتال

کارگاه های  آموزشی تولید محتوای دیجیتال با هدف ایجاد اشتغال و کارآفرینی  در حوزه فناوری اطلاعات در استان خوزستان از سوی اداره کل فناوری اطلاعات برگزار می گردد.

با همکاری پیشگامان یارا کیش،شرکت ارتباطات  ایرانسل، استانداری خوزستان

محل برگزاری:اهواز، دانشگاه چمران سالن اجتماعات دانشکده علوم

دوره اول:
1395/10/1
دوره های بعدی متعاقبا اعلام می شود