شعب سپه
کافه بازار

اپلیکیشن شعب سپه همان‌طور که نامش نشان می‌دهد، سـامانه جسـتجو و مسـیریابی برای شـعب بانـک سـپه است؛ به‌علاوه، این اپلیکیشن اطلاعـات کاملی را در رابطه بـا شـعب ایـن بانـک در سراسـر کشـور در اختیـار کاربران قرار می‌دهد. برخی از این امکانات عبارتند از:

  • امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه یا بخشی از نشانی محدوده موردنظر؛
  • امکان جستجوی و ارائه فهرست شعب در شعاع موقعیت مکانی کاربر؛
  • امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر، وجود دسـتگاه عابربانـک، سیسـتم نوبـت‌دهـی صـف، ارائـه خدمات ارزی، صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و…؛
  • اعلام مسیر پیشنهادی برای رسیدن به شعبه موردنظر بـا درنظـرگـرفتن کلیـه مسـیرهای احتمـالی بـا اسـتفاده از مترو، تاکسی، خطوط اتوبوس و BRT در شهر تهران؛
  • نمایش مسیر برای رسیدن به شعبه موردنظر روی نقشه؛
  • موقعیت مکانی دقیق، مبتنی بر GPS و شبکه اینترنت؛
  • موقعیت مکانی تقریبی، مبتنی بر شبکه اینترنت؛
  • نمایش موقعیت کاربر روی نقشه؛
  • تماس مستقیم با شماره تلفن‌های مندرج، بدون نیاز به خروج از برنامه.

ارسال نظر